Team & Leadership

Dajo De Prins, bouwen aan het werkgeluk van uw medewerkers

Bijdrage door
Gino Quenis
No items found.

Video beschikbaar voor leden na onze kick-off op 30/03/2022.

Video beschikbaar voor leden na onze kick-off op 30/03/2022.

Met veel plezier kijken we terug naar onze geslaagde kick-off en vele van jullie werden geïnspireerd door de lezing van Dajo De Prins.

Vele herkenden zich of hun medewerkers in dit verhaal want uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat maar liefst negen op de tien werknemers zich niet ‘actief betrokken’ voelen bij hun werk.  Een confronterende vaststelling, want werkgeluk heeft veel invloed op ons levensgeluk. En werknemers met meer werkgeluk blijven hun werkgever ook langer trouw. Ze voelen zich gezonder, zijn creatiever en productiever en werken beter samen met anderen. Hoog tijd om voluit de kaart van meer werkgeluk te trekken?

Nu jullie als leidinggevenden kunnen hier aan bijdragen en ervoor zorgen dat medewerkers en teams zich gelukkig voelen. Positief en inspirerend optreden en erkenning geven waar daar reden voor is, versterkt het werkgeluk. Als leiders liften we zo onze medewerkers op en hebben we een groot effect op hun welzijn en prestaties.


Bouwen aan het werkgeluk van uw medewerkers

Dajo, auteur van Werkgeluk, baseert zich hiervoor op internationaal wetenschappelijk onderzoek en geeft aan dat er vier voorwaarden voor werkgeluk zijn. Allereerst speelt je werktevredenheid mee: ‘Hoe positief beoordeel ik mijn werk? Ben ik tevreden over mijn baan?'

Vervolgens ga je voor werkplezier: de tweede voorwaarde. Het is van belang dat je in real time meer positieve dan negatieve momenten ervaart terwijl je aan het werk bent. Werkplezier is echt een noodzakelijke voorwaarde voor werkgeluk. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich pas gelukkig voelen wanneer minstens twee van de drie gevoelens die zij ervaren positief zijn. Leidinggevenden die streven naar een optimaal emotioneel welbevinden van het team dienen ervoor te zorgen dat maximaal een van de drie boodschappen die zij brengen een negatieve lading heeft. Een manager die bijvoorbeeld evenveel negatieve als positieve boodschappen communiceert, ziet het werkgeluk binnen zijn team snel dalen.

Een derde factor is of je je echt betrokken voelt bij je werk. Mensen vullen hun dagen niet met werk als er geen loon of maatschappelijk respect tegenover zou staan. Geëngageerd en betrokken medewerkers zijn toegewijd aan de organisatie en haar doelen. Ze hebben hierdoor het gevoel met hun werk iets goedsen waardevol is.

Werkgeluk komt steeds meer in de focus nu we als leidinggevende de millennials en Gen Z ontmoeten die een zachtere en betrokken opvoedingstechniek hebben ervaren en zodoende ook meer op geluk sturen. Als zij zich niet goed voelen op hun werk stappen ze op en zoeken een beter alternatief . Niet alleen de jongeren hebben nood aan werkgeluk ook de oudere generaties zoeken werkgeluk nu we langer en productiever aan de slag mogen gaan. Een derde reden is dat er algemeen meer stress en burnouts zijn.  We lijden onder het werk en doen dat meer dan ooit tevoren. Werkgeluk is een antwoord. Een vierde reden, misschien wel de belangrijkste, is dat gelukkige medewerkers ook meer levensgeluk ervaren. En iedereen verlangt meer dan ooit naar geluk in dit leven.

Het klassieke happiness model legt de verantwoordelijkheid voor het persoonlijk geluk heel sterk bij het individu. Als je maar je mindset traint, aan fitness doet, gezond eet en regelmatig mediteert, word je vanzelf een gelukkig mens. Echter de inzet van geluksofficieren zorgt niet of nauwelijks voor meer werktevredenheid, werkplezier, engagement of gevoel van zingeving van werkende mensen.

Werkgeluk hangt van veel factoren af en als werkgever moet je het in de goede volgorde doen. Eerst moet je zorgen voor de juiste omstandigheden voor werktevredenheid, dan voor de factoren die bijdragen tot werkplezier en tot slot voor een context die engagement en zinvolheid bevordert. Concreet hebben we het over een eerlijk en zo hoog mogelijk loon, een goed evenwicht tussen werk en privé ,een fysiek en psychisch veilige en gezonde werkomgeving, competent, ondersteunend en positief leiderschap.

Je krijgt ook voldoende tijd om het gevraagde werk tot een goed einde te brengen, hebt aangename en behulpzame collega’s met ruimte voor betekenisvolle sociale contacten doet interessant, leuk, engagerend en zinvol werk. Werkgeluk is een zaak van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsomgeving en arbeidsinhoud en niet van hippe geluksinterventies door de CHO, de ´Chief Happiness Officer´.

Een écht geluksbeleid vergt een stevige investering van een onderneming. Maar het betaalt zich dubbel en dwars terug, zowel in geld als in geluk.

Download de presentatie

Over de auteur

Gino Quenis

Redacteur en CEO sinds 1999

Gino Quenis is de oprichter van Lean Lead. Hij heeft jarenlange ervaring in Lean en brengt mensen samen die vanuit de praktijk en met kennis van zaken anderen kunnen inspireren.

Auteur bekijken