TAKING THE LEAD WITH

Lean-Lead-Logo-no-Tagline-White-Centred.

Het Lean Netwerk voor Lean Experten :
een inspirerende community waar geëngageerde lean believers
ervaringen en kennis uitwisselen

LEAN EXPERIENCE

Niet om je te overtuigen.
Wel om je Lean 
zelf te laten ervaren! 

LEAN LEAD : het lean netwerk voor lean experten

Lean-Lead-Icon-White.png

"Lean Lead is er voor de mensen die vandaag al bouwen aan de fabriek van morgen. Voor mensen die begrijpen dat kennis niets betekent zonder de toepassing ervan en ondervinding de beste leermeester is.

 

Daarom brengt Lean Lead mensen samen die vanuit de praktijk en met kennis van zaken anderen kunnen inspireren en co-creëren. Zo kunnen we samen groeien en bouwen aan nieuwe processen en methodes om slimmer te produceren.

 

Lean Lead gelooft dus in samenwerking. Tussen mensen in fabrieken en tussen fabrieken onderling. We bieden jullie, fabrieksleiders en experten, een platform voor netwerking, kennisdeling en collectieve kennisontwikkeling. Want wie kennis en ervaring wil delen, kan ook zijn eigen efficiëntie vermenigvuldigen."

Gino Quenisoprichter Lean Lead

Contact: gino.quenis@leanlead.be

Lean Lead Sint-Truiden

Tel.: +32 (0) 487 47 49 88

 

"Wie wil delen, kan
vermenigvuldigen."

GINO QUENIS I KRUISBESTUIVER VOOR LEIDERS IN DE INDUSTRIE