Team & Leadership

De uitdaging van Lean is... CHANGE

Bijdrage door
Gino Quenis
No items found.

Video beschikbaar voor leden na onze kick-off op 30/03/2022.

Video beschikbaar voor leden na onze kick-off op 30/03/2022.

Een van de uitdagingen bij het toepassen van Lean is dat het een fundamenteel andere manier van werken vereist tov de traditionele veranderingsprocessen. Het kan daarom weerstand oproepen bij mensen die gewend zijn aan hun oude manier van werken. Daarom is het belangrijk om het hele team bij het veranderingsproces te betrekken en ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt waarom de verandering nodig is en wat de voordelen ervan zijn.

 

Mensen willen niet veranderd worden maar willen mee veranderen

Het is hierbij belangrijk om te begrijpen dat mensen complexe wezens zijn met unieke persoonlijkheden, overtuigingen en waarden. Verandering kan voor veel mensen een bedreiging vormen voor hun gevoel van identiteit en veiligheid. Het idee dat ze "veranderd worden" kan hen doen denken dat ze hun kernidentiteit en persoonlijkheid moeten opofferen om aan de verwachtingen van anderen te voldoen. Dit kan leiden tot weerstand tegen verandering.

Aan de andere kant is het de natuur van de mens om zich aan te passen en mee te veranderen met de omgeving. We zijn voortdurend bezig om ons aan te passen aan nieuwe situaties en omstandigheden, of het nu gaat om persoonlijke of professionele uitdagingen. Het vermogen om zich aan te passen aan verandering is essentieel voor onze overleving en ons succes.

Het verschil tussen deze twee ideeën is dat mensen niet willen dat hun essentie of persoonlijkheid verandert, maar ze zijn wel bereid om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden en uitdagingen. Mensen willen hun autonomie behouden en zelf de controle hebben over hoe ze zich aanpassen aan veranderingen in hun leven. Ze willen niet dat anderen hen dwingen om te veranderen, maar ze willen wel de flexibiliteit hebben om zich aan te passen wanneer dat nodig is.

Kortom, het verschil zit in de controle over de verandering. Mensen willen de keuze hebben om zich aan te passen aan veranderingen in hun leven op hun eigen manier, in plaats van te worden gedwongen om te veranderen op een manier die tegen hun waarden en overtuigingen ingaat.

Bij Lean change moet dus de verandering gezamenlijk gecreëerd worden . Iedereen dient enige inspraak hebben in hoe de verandering wordt doorgevoerd. Het is hun werk en hun leven. Laat medewerkers een element van controle hebben.

Het bieden van een keuze,  zelfs als de totale verandering verplicht is , gaan mensen meer bereid maken om uw veranderingen een kans te geven. Het geeft ze ook het gevoel dat ze deel uitmaken van het veranderingsproces, in plaats van dat het ze wordt opgedrongen.

Als je de communicatielijnen voor suggesties openhoudt, zul je veel goede ideeën horen van de mensen die de verandering tot stand moeten brengen. Gebruik die ideeën, want dat zorgt voor meer betrokkenheid bij het proces. Creëer de verandering samen. Hier zijn een paar aandachtspunten om weerstand tegen verandering te verminderen.

 

Betrek werknemers bij de verandering:

Het is belangrijk om werknemers te betrekken bij de verandering en ze een element van controle te geven. Door hen deel te laten uitmaken van het veranderingsproces, voelen ze zich meer verantwoordelijk en betrokken. Dit kan worden bereikt door hen de kans te geven om inspraak te hebben in hoe de verandering wordt doorgevoerd.

 

Houd uw medewerkers op de hoogte:

Het is van essentieel belang om open en duidelijk te communiceren over wat er gebeurt als gevolg van de verandering. Mensen hebben de neiging om zich te verzetten tegen verandering omdat ze angst hebben voor het onbekende. Door regelmatig te communiceren en de werknemers op de hoogte te houden, wordt deze angst verminderd.

 

Breek de verandering op in behapbare stappen:

 Introduceer de verandering geleidelijk en help werknemers zich te concentreren op kleine stappen die ze kunnen nemen om de toekomst tegemoet te gaan. Vier hun kleine successen om hun motivatie en betrokkenheid te verhogen.

 

Beantwoord de "What's in it for Me?" vraag. 

Over het algemeen zullen mensen verandering aanvaarden als ze een persoonlijk voordeel zien. Werknemers die betrokken zijn bij het bepalen van de voordelen van verandering zullen zich er minder snel tegen verzetten. Help werknemers bij het vaststellen wat de verandering voor hen zal betekenen.

 

Geef werknemers controle over de verandering:

Wanneer werknemers zich beginnen te concentreren op de voordelen van de gewenste verandering, geef hen dan de mogelijkheid om de stappen van de verandering te controleren. Dit vermindert angst en stress die gepaard gaan met de implementatie van de verandering en verhoogt hun motivatie om de verandering door te voeren.

 

Help werknemers de verandering te begrijpen:

Zodra werknemers de verandering beginnen te ervaren, help hen deze te begrijpen door de persoonlijke voordelen die zij krijgen te versterken. Werknemers moeten een cruciaal onderdeel van het veranderingsproces zijn, zodat er geen angst voor verandering is, maar een bereidheid om het te omarmen omdat het een onderdeel is van het dagelijkse proces in de organisatie.

Naarmate werknemers zich bereid tonen om veranderingen in hun dagelijkse routine op te nemen, ontwikkelen zij een engagement voor de verandering, een bereidheid om zich aan het actieplan te houden.  De verandering wordt daadwerkelijk geïntegreerd in de werkomgeving, en de werknemers beginnen een gevoel van voldoening te krijgen bij de verwezenlijking ervan.  Zij zien gemakkelijk de voordelen van de verandering.  Ze genieten, en krijgen misschien zelfs krediet voor hun deelname aan het proces.  Werknemers zien hun inspanningen om verandering teweeg te brengen met persoonlijk respect en trots. De verandering wordt een deel van hun routine, en eventuele zorgen verdwijnen.

Door de bovengenoemde principes in praktijk te brengen, kunnen organisaties weerstand tegen verandering verminderen en medewerkers betrekken bij het veranderingsproces. Dit kan leiden tot een meer flexibele en adaptieve organisatiecultuur, die in staat is om veranderingen te omarmen en zich snel aan te passen aan nieuwe omstandigheden en uitdagingen.

Een ander uitdaging is dat Lean Change een iteratief proces is dat steeds verfijnd wordt op basis van feedback en nieuwe informatie. Dit kan steeds opnieuw leiden tot onzekerheid en onduidelijkheid over de richting van de verandering. Het is daarom belangrijk om duidelijke doelen en meetbare resultaten te stellen, en regelmatig te communiceren over de voortgang van het proces.

Een derde uitdaging is dat Lean Change vereist dat het hele team een cultuur van continue verbetering omarmt. Dit kan een culturele verandering vereisen die niet van de ene op de andere dag kan worden bereikt. Het is daarom belangrijk om de teamleden te betrekken bij het creëren van de nieuwe cultuur en hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden en mindset.

Lean Change vereist dat de organisatie bereid is om te experimenteren en te leren van mislukkingen. Dit kan leiden tot tijdelijke tegenslagen en vertragingen, maar het is belangrijk om deze te zien als waardevolle leermomenten en ze te gebruiken om het proces te verbeteren. Lean Change is dus een uitdagende en zeker lonende manier om veranderingen door te voeren en een cultuur van continue verbetering te creëren.

Over de auteur

Gino Quenis

Redacteur en CEO sinds 1999

Gino Quenis is de oprichter van Lean Lead. Hij heeft jarenlange ervaring in Lean en brengt mensen samen die vanuit de praktijk en met kennis van zaken anderen kunnen inspireren.

Auteur bekijken