Smart Production Skills

Lean voor productiemedewerkers van vandaag en morgen!

Modulair op maat
In house
Op aanvraag
Modulair op maat
Trainer ifv opdracht
Meer info?
Neem contact op!

Over deze opleiding

De ervaringsgerichte opleiding voor productiemedewerkers van vandaag en morgen

Smart Production Skills is een in house training om de Lean filosofie in de praktijk toe te passen . Jullie medewerkers leren voornamelijk door te doen. Inzichten en tools (20%) worden afgewisseld met realiseren van een eigen praktijksituaties (80%) op de shopfloor. Samen gaan we leren met impact... van inspiratie tot realisatie! Zo leert én ervaart je team de kracht van zelf continu te verbeteren

Smart Production Skills is voornamelijk gericht op een team van productiemedewerkers en teamleiders die vandaag weerbaarder en wendbaarder willen worden voor de vele uitdagingen van morgen. Want smart of goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers zijn de hoeksteen voor de vele uitdagingen waar bedrijven voor staan.

Na deze opleiding kan je team de Lean filosofie en de verbetertools in de praktijk zelf toepassen. Samen hebben ze hun eigen werkomgeving verbeterd en het werken aangenamer gemaakt .

Start met een intake en we bepalen samen in functie van jullie business case en uitdagingen welke aanpak op maat we voor jou team opzetten met als basis onze modules.

Beschikbare modules voor deze opleiding:

Module 1

Flow denken

Hoe kan je als productiemedewerker in flow produceren met zo weinig mogelijk verspilling van tijd, transport en handelingen?

Flow of Lean Manufacturing
1 dag
 • Introductie Lean Thinking of hoe vlot samenwerken
 • Wat is een Flow-productie?
 • Het continu verbeteren van de 8 soorten verspillingen
 • Gemba observatie & oefeningen op waste reduction
 • Kracht van Visual Management
Module 2

Werkplek verbeteren

Hoe kan je als medewerker je werkplek opruimen, ordenen en samen afspraken maken om als team vlot samen te werken in een fijne werkomgeving ?

5S aanpak
2 dagen
 • 5S Training
 • Simulatie opruimen / ordenen / organiseren werkplek (S1-S3)
 • 5S team afspraken / standaards vastleggen (S4)
 • 5S team opvolging (checklist) en verantwoordelijkheid (S5)
 • Feedback geven bij afwijkingen en / of nieuwe afspraken maken
 • Borgen in teambord
Module 3

Kritisch en probleem-oplossend denken

Hoe kan je als medewerker moeilijke problemen goed analyseren en samen de beste oplossing bedenken?

Problem Solving
1 dag
 • Het leren zien van afwijkingen en problemen
 • Go&See, Jidoka, Andon,...
 • Informatie verzamelen, (5W2H) en problemen omschrijven met feiten en cijfers
 • Problemen grondig analyseren met tools, 5W, visgraad, VSM
 • Creatief oplossingen zoeken en brainstorming
 • Problemen oplossen met tools, pareto PDCA, 8D, A3, DMAIC
Module 4

Continu verbeteren

Hoe kan je als medewerker in je productie elke dag opnieuw samen gericht verbeteren voor de klant?

Inhoud: continu verbeteren
1 dag
 • Introductie continu verbeteren
 • Klant focus en doelstellingen
 • KPI (output, kwaliteit, veiligheid) verbeteringen
 • OEE, BTS opstellen en analyseren
 • Pareto en top 3 verbeteringen vastleggen
 • Teambord gebruiken
 • Change & team betrokkenheid
Module 5

Kaizen verbeterteam

Als medewerker leer je projectmatig in een team concrete problemen oplossen. Je analyseert de bestaande situatie, formuleert zelf verbeterstappen, ontwerpt een nieuwe werkwijze, test deze uit en past desgevallend opnieuw aan. Je leert ook hoe je deze nieuwe werkwijze doortraint naar collega’s.

Kaizen aanpak
3 dagen

1. Introductie Kaizen

 • Leren observeren van afwijkingen, Verspillingen zien in de praktijk, Muda
 • Probleemomschrijving maken en Value Stream Mapping
 • Simulatie case

2. Root cause analyse

 • Metingen en analyses uitvoeren
 • Simulatie case uitwerken

3. Oplossingen genereren

 • Problem solving en werkplek check
 • Simulatie opzetten

4. Implementatie oplossing

 • Aanpassingen uitvoeren en test
 • Simulatie uitvoeren en bespreken

5. Borging van de aanpassing

 • Nieuwe werkwijze borgen via standaardisatie
 • Opleiding geven aan medewerkers voor de borging
 • Communicatie aanpak en resultaat (A3)
Module 6

Systeem & A3 denken

Om grote uitdagingen/problemen op te lossen is een gestructureerde en systematische aanpak nodig. Dit kan met de A3 tool, welke door middel van de DMAIC cyclus en een Kaizen aanpak verbeteringen realiseert. Samen gaan we een productie uitdaging vastleggen en op basis van de lean filosofie deze verandering realiseren.

Systeem verbeteren of A3 aanpak
2 dagen
 • Introductie Lean en A3 denken
 • Achtergrond: de aanleiding weergeven
 • Huidige situatie: een beschrijving of visuele weergave van het probleem
 • Doelstellingen: een weergave van de gewenste situatie
 • Analyse: aanpak analyse en oorzaak van het probleem vaststellen
 • Verbeteringen: maatregels die de oorzaken uit de analyse oplossen
 • Implementatieplan: een plan van aanpak (taken, data, duur, verantw.)
Module 7

Zelfstandig productie-machines verbeteren

Een smart medewerker is essentieel voor betrouwbare machines en productie. TPM & SMED helpt hierbij om met medewerkers samen in een team met fierheid machines te onderhouden en te verbeteren. Deze aanpak leidt tot hogere machinebetrouwbaarheid, betere veiligheid en veel verbeter-ideeën.

TPM & SMED
2 dagen
 • Waarom verbeteren, waarom TMP & SMED
 • Waarde voor de klant
 • Stabiliteit, standaard werk & Visual Management
 • 5S rond en in de machine
 • Lijn observatie & snelle ombouw realiseren
 • Taken en afspraken opzetten
 • TPM verbeterbord en ideeën als basis voor continu verbeteren
 • Afspraken of standaards borgen via een proces confirmatike (checklist)