Lean Lead in Company

In huis coaching op maat en realisatie van je business case!

Modulair op maat
In house
Op aanvraag
Modulair op maat
Trainer ifv opdracht
Meer info?
Neem contact op!

Over deze opleiding

Realisatie van je business case met je team via ervaringsgerichte coaching

Lean Lead in Company is een in house training om de Lean filosofie in je organisatie toe te passen. We leren voornamelijk door coaching, niet om te overtuigen maar wel om hen te laten ervaren hoe je met Lean het verschil kan maken. Inzichten en tools (20%) worden afgewisseld met realiseren van een eigen business case op de Gemba (80%). Zo leert én ervaart je team de kracht van Lean leadership en te doen.

Lean Lead in Company is voornamelijk gericht op leiders en managers die samen met hun team jullie productiesysteem in vraag stellen en continu verbeteren! Tijdens deze opleiding gaat het leiderschapsteam de Lean filosofie en verbetertools in de praktijk zelf toepassen. Samen gaan ze elke dag voor jou organisatie het verschil maken. Leren en al doende je uitdagingen oplossen, dat is lean!

In ons netwerk stellen we vast dat bedrijven die met lean het verschil maken zich focussen op hun business case en werken met Lean Leadership.  Met Lean Leadership slaag je erin om de ‘harde’ kant van het sturen op resultaten te verbinden met de ‘zachte’ kant van het coachen op gedrag. Zo kom je tot een cultuur van gedreven betrokken medewerkers die samen lean denken in een continu “gericht” verbeterende organisatie.

Want mensen, medewerkers willen namelijk het gevoel hebben dat zij bijdragen aan het succes van hun organisatie. Daarom is het van belang dat de strategische uitdagingen hun weg vinden naar de shopfloor en gecommuniceerd worden in de taal van de medewerkers.

Zo kunnen medewerkers in relatie met de werkprocessen en de productiesystemen direct bijdragen om de doelen en ambities van de organisatie waar te maken. Want het is niet een kwestie van nog meer te doen, maar wel efficiënt en slim te werken!

Start met een intake en we bepalen samen in functie van jullie business case en uitdagingen welke op maat aanpak we opzetten, met als basis onze volgende modules

Beschikbare modules voor deze opleiding:

Module 8

Business Case

De grote uitdaging voor leiders is de verandering en het continu verbeteren zo te organiseren, dat ze in relatie met de werkprocessen en de productiesystemen direct bijdragen om de doelen en ambities van de organisatie waar te maken (80% effect met 20% acties) Want het is niet een kwestie van nog meer te doen, maar wel efficiënt en slim te werken.

Business case aanpak
1 dag
 • Lean Transformatie model
 • Why aanpak
 • Assessment op de shopfloor
 • Business case / uitdaging opzetten
 • Policy Deployment
 • Lean Roadmap
Module 10

KATA denken

Om grote uitdagingen/problemen op te lossen is een gestructureerde en systematische aanpak nodig. Dit kan met KATA denken en de A3 tool, welke door middel van de DMAIC cyclus en een Kaizen aanpak verbeteringen realiseert. Samen gaan we een productie uitdaging vastleggen en op basis van de lean filosofie deze verandering realiseren.

Systeem verbeteren of A3 aanpak
1 dag
 • Introductie Lean en A3 denken
 • Achtergrond: de aanleiding weergeven
 • Huidige situatie: Een beschrijving of visuele weergave van het probleem
 • Doelstellingen: Een weergave van de gewenste situatie.
 • Analyse: Aanpak analyse en oorzaak van het probleem vaststellen.
 • Verbeteringen:  Maatregels die de oorzaken uit de analyse oplossen.
 • Implementatieplan : Een plan van aanpak (taken, data, duur, verantw.)
Module 1

Flow denken

Hoe kan je als productiemedewerker in flow produceren met zo weinig mogelijk verspilling van tijd, transport en handelingen?

Flow of Lean Manufacturing
1 dag
 • Introductie Lean Thinking of hoe vlot samenwerken
 • Wat is een Flow-productie?
 • Het continu verbeteren van de 8 soorten verspillingen
 • Gemba observatie & oefeningen op waste reduction
 • Kracht van Visual Management
Module 2

Werkplek verbeteren

Hoe kan je als medewerker je werkplek opruimen, ordenen en samen afspraken maken om als team vlot samen te werken in een fijne werkomgeving ?

5S aanpak
2 dagen
 • 5S Training
 • Simulatie opruimen / ordenen / organiseren werkplek (S1-S3)
 • 5S team afspraken / standaards vastleggen (S4)
 • 5S team opvolging (checklist) en verantwoordelijkheid (S5)
 • Feedback geven bij afwijkingen en / of nieuwe afspraken maken
 • Borgen in teambord
Module 3

Kritisch en probleem-oplossend denken

Hoe kan je als medewerker moeilijke problemen goed analyseren en samen de beste oplossing bedenken?

Problem Solving
1 dag
 • Het leren zien van afwijkingen en problemen
 • Go&See, Jidoka, Andon,...
 • Informatie verzamelen, (5W2H) en problemen omschrijven met feiten en cijfers
 • Problemen grondig analyseren met tools, 5W, visgraad, VSM
 • Creatief oplossingen zoeken en brainstorming
 • Problemen oplossen met tools, pareto PDCA, 8D, A3, DMAIC
Module 4

Continu verbeteren

Hoe kan je als medewerker in je productie elke dag opnieuw samen gericht verbeteren voor de klant?

Inhoud: continu verbeteren
1 dag
 • Introductie continu verbeteren
 • Klant focus en doelstellingen
 • KPI (output, kwaliteit, veiligheid) verbeteringen
 • OEE, BTS opstellen en analyseren
 • Pareto en top 3 verbeteringen vastleggen
 • Teambord gebruiken
 • Change & team betrokkenheid
Module 5

Kaizen verbeterteam

Als medewerker leer je projectmatig in een team concrete problemen oplossen. Je analyseert de bestaande situatie, formuleert zelf verbeterstappen, ontwerpt een nieuwe werkwijze, test deze uit en past desgevallend opnieuw aan. Je leert ook hoe je deze nieuwe werkwijze doortraint naar collega’s.

Kaizen aanpak
3 dagen

1. Introductie Kaizen

 • Leren observeren van afwijkingen, Verspillingen zien in de praktijk, Muda
 • Probleemomschrijving maken en Value Stream Mapping
 • Simulatie case

2. Root cause analyse

 • Metingen en analyses uitvoeren
 • Simulatie case uitwerken

3. Oplossingen genereren

 • Problem solving en werkplek check
 • Simulatie opzetten

4. Implementatie oplossing

 • Aanpassingen uitvoeren en test
 • Simulatie uitvoeren en bespreken

5. Borging van de aanpassing

 • Nieuwe werkwijze borgen via standaardisatie
 • Opleiding geven aan medewerkers voor de borging
 • Communicatie aanpak en resultaat (A3)
Module 6

Systeem & A3 denken

Om grote uitdagingen/problemen op te lossen is een gestructureerde en systematische aanpak nodig. Dit kan met de A3 tool, welke door middel van de DMAIC cyclus en een Kaizen aanpak verbeteringen realiseert. Samen gaan we een productie uitdaging vastleggen en op basis van de lean filosofie deze verandering realiseren.

Systeem verbeteren of A3 aanpak
2 dagen
 • Introductie Lean en A3 denken
 • Achtergrond: de aanleiding weergeven
 • Huidige situatie: een beschrijving of visuele weergave van het probleem
 • Doelstellingen: een weergave van de gewenste situatie
 • Analyse: aanpak analyse en oorzaak van het probleem vaststellen
 • Verbeteringen: maatregels die de oorzaken uit de analyse oplossen
 • Implementatieplan: een plan van aanpak (taken, data, duur, verantw.)
Module 7

Zelfstandig productie-machines verbeteren

Een smart medewerker is essentieel voor betrouwbare machines en productie. TPM & SMED helpt hierbij om met medewerkers samen in een team met fierheid machines te onderhouden en te verbeteren. Deze aanpak leidt tot hogere machinebetrouwbaarheid, betere veiligheid en veel verbeter-ideeën.

TPM & SMED
2 dagen
 • Waarom verbeteren, waarom TMP & SMED
 • Waarde voor de klant
 • Stabiliteit, standaard werk & Visual Management
 • 5S rond en in de machine
 • Lijn observatie & snelle ombouw realiseren
 • Taken en afspraken opzetten
 • TPM verbeterbord en ideeën als basis voor continu verbeteren
 • Afspraken of standaards borgen via een proces confirmatike (checklist)