Stability

Stabiliseren alvorens te digitaliseren

No items found.

Video beschikbaar voor leden na onze kick-off op 30/03/2022.

Video beschikbaar voor leden na onze kick-off op 30/03/2022.

BMT Aerospace heeft enkele jaren geleden de ambitie uitgesproken zich te willen transformeren tot een Factory of the Future. Hiervoor werd toen een strategische roadmap-oefening in werking gesteld. Een belangrijke beslissing die BMT Aerospace in dit kader heeft genomen was dat men actief wil gebruikmaken van de juiste externe expertise. Zo kan niet alleen de nodige snelheid gegarandeerd blijven, het helpt BMT Aerospace ook om voeling te blijven houden met de elkaar steeds sneller opvolgende evoluties in de markt.

Beschrijving

BMT Aerospace levert wereldwijd hoogtechnologische precisiecomponenten voor de luchtvaartsector, zoals tandwielen, transmissie- en actuatiesystemen.

BMT Aerospace is wereldwijd actief op 3 locaties: USA, Roemenië en België. De Belgische vestiging is gelegen in Oostkamp en is reeds meer dan 25 jaar wereldwijd een toonaangevende producent van tandwielen en actuatiesystemen voor het aandrijfmechanisme van de slats (aanvalsboord vleugel) en flaps en dit voor verschillende commerciële vliegtuigprogramma’s.

Veltion is een spin-off van UGent die prestaties van Vlaamse kmo’s verbetert door samen met hen te kijken welke bedrijfsprocessen ze continu kunnen verbeteren door toepassing van lean management concepten.

Uitdagingen

Hoe kan BMT Aerospace zijn excellente leverprestaties met garantie van de hoogste kwaliteit blijven aanhouden in een markt waarin de batchgroottes dalen en de productspecificaties steeds preciezer worden?

Aanpak

In het transformatietraject van BMT Aerospace wordt een groot belang gehecht aan het stabiliseren (en rationaliseren) van processen alvorens deze te digitaliseren (of te automatiseren). Samen met Veltion worden o.a. digitale pilootprojecten uitgewerkt om uit te zoeken hoe nieuwe (machine)informatie hen het best kan helpen om de processen bij te sturen. De consument van deze informatie (de operator op de werkvloer) bepaalt in sterke mate hoe deze informatie moet worden aangeleverd. Pas na een gevalideerde piloot wordt op zoek gegaan naar het professionaliseren van het prototype. Op die manier worden al van bij het begin de juiste accenten gelegd:

  • Hoe gaan we met de nieuwe informatie omgaan?
  • Hoe kan de nieuwe informatie ons helpen te verbeteren?
  • Wat is de impact van deze informatie op de werkvloer?

Project highlights

Stabiliseren alvorens te digitaliseren

Het klinkt misschien als een cliché, maar er ligt ongetwijfeld een vorm van waarheid in: “Als je digitaliseert/automatiseert zonder je proces eerst te stabiliseren/rationaliseren, riskeer je alle aanwezige waste (verspillingen) mee te automatiseren”. Daarom sloegen BMT Aerospace en Veltion de handen in elkaar om via 5S en Standaard werk de processen stabieler te maken.

Met 5S naar gestandaardiseerde werkomgevingen

Deze beproefde methode uit de Lean-Toolbox zorgt ervoor dat operatoren hun werk in ideale omstandigheden kunnen uitvoeren. Door een verhoogde veiligheid, orde en netheid groeit bovendien de moraal van de operatoren. Ze gaan zich meer en meer verantwoordelijk voelen voor de werkplaats waarin ze actief zijn.

Werkplaats standaarden voor de hele werkvloer

Om deze werkpoststandaarden vol te houden, is er een auditeersysteem die ervoor zorgt dat operatoren herinnerd worden aan hun gemaakte afspraken. Op die manier glijdt BMT Aerospace niet terug naar af!

Dit auditeersysteem is in pilootfase analoog: met pen en papier op de 5S borden. In een volgende fase kijkt men na hoe de papieren audits kunnen worden gedigitaliseerd. Merk op dat de huidige papieren opvolging reeds versie 3 schrijft: het bewijs dat het rationaliseren loont alvorens halsoverkop te beginnen digitaliseren!

Met Standaard Werk naar uniforme werkmethodes

Naast gestandaardiseerde werkomgevingen is Standaard Werk een tweede grote troef uit de Lean-Toolbox om processen te stabiliseren. Een digitale werkinstructie genoteerd door een procesingenieur achter zijn PC is één ding; een werkinstructie die door iedere operator gekend is, gevolgd wordt en verbeterd wordt, is een ander paar mouwen. Eens de lange weg naar een uniforme werkmethode is afgelegd, kiest BMT Aerospace ervoor deze digitaal (op video voorzien van commentaar) vast te leggen:

Verbeteren van de standaard met procesinformatie

Vanaf de dag dat de standaard (de basis, de fundering) is gelegd, start ook meteen de zoektocht om deze dag na dag te verbeteren. Hierbij kan het goed gebruik van procesinformatie een hefboomeffect hebben op de stabiliteit van je proces.

In deze context hebben BMT Aerospace en Veltion samen een digitaal dashboard uitgewerkt om de prestatie van de bottleneck machine op de voet te volgen. Door het productengamma dat steeds preciezer wordt, en de batchgroottes die steeds kleiner worden, staat de capaciteit van deze machine meer dan ooit onder druk.

Dit dashboard levert cruciale informatie voor de dagelijkse 5’-meeting in iedere shift. Op die manier wordt de capaciteit continu gemonitord en dragen de operatoren dagelijks bij tot de optimalisatie ervan. Door deze informatie snel beschikbaar te hebben, is de feedback van de operatoren to-the-point en komen hieruit vaak heel effectieve verbetervoorstellen voort.

Voorts is dit alvast een eerste, krachtige stap richting een blauwdruk van de vereisten voor een MES-systeem.

Gerealiseerde doorbraken

De omzet van BMT Aerospace in Oostkamp is op 5 jaar gestegen met ongeveer 50%. Op vlak van kwaliteit daalde de interne uitval met 50% en ook het aantal klantenklachten halveerde. De leveringsbetrouwbaarheid steeg tot boven de 99%. Het aantal medewerkers van BMT Aerospace in Oostkamp nam toe met 30%.

Over de auteur

Thomas Van Landeghem

Senior Consultant & Lean Expert

Thomas is gepassioneerd door continue verbetering en het helpen van bedrijven bij het vinden van de juiste aanpak om hun productiviteit te verbeteren. Als oprichter van Veltion en director bij logflow deelt hij graag zijn expertise in Lean, QRM en Inspirerend Coachen met al zijn collega’s, klanten en ons netwerk.

Auteur bekijken