JMFP

LeanFreelancer

Activiteiten

Check mark

Deelname kick-off Lean Experience Day

Check mark

Deelname 3 lean afterwork sessies

Check mark

Content & klantcases delen

Check mark

Persoonlijk profiel op de website

Voordelen

Check mark

Toegang ledenplatform

Check mark

Toegang LinkedIn-groep

Check mark

Deelname 4 online webinars per jaar

Check mark
Check mark
Check mark

Alle artikels, cases en video's

1350

Excl. btw. Jaarlijks gefactureerd.
1 persoon op naam.

Vraag Lean freelancer aan

Lean Partner

Activiteiten

Check mark

Deelname kick-off Lean Experience Day

Check mark

Deelname 3 lean afterwork sessies

Check mark

Content & klantcases delen

Check mark

Persoonlijk profiel op de website

Check mark

Publiciteit bij 1 kennisbank-artikel

Voordelen

Check mark

Toegang ledenplatform

Check mark

Toegang LinkedIn-groep

Check mark

Deelname 4 online webinars per jaar

Check mark
Check mark
Check mark

Alle artikels, cases en video's

1950

Excl. btw. Jaarlijks gefactureerd.
1 persoon op naam.

Vraag Lean Partner aan

Lean Gold Partner

Activiteiten

Check mark

Deelname kick-off Lean Experience Day

Check mark

Deelname 3 lean afterwork sessies

Check mark

Content & klantcases delen

Check mark

Persoonlijk profiel op de website

Check mark

Publiciteit bij 2 kennisbank-artikelen

Check mark

Tafelstand kick-off: Lean Experience Day

Voordelen

Check mark

Toegang ledenplatform

Check mark

Toegang LinkedIn-groep

Check mark

Deelname 4 online webinars per jaar

Check mark
Check mark
Check mark

Alle artikels, cases en video's

2950

Excl. btw. Jaarlijks gefactureerd.
1 persoon op naam.

Vraag Lean Gold Partner aan

Extra Voordelen

Check mark

Volwaardig lidmaatschap

Check mark
Lean Lead certificaat dat jou onderscheidt
Check mark
Online toegang tot de community van alle leden
Check mark
Toegang tot netwerkmomenten
Check mark
Toegang tot opleidingen, workshops en infosessies
Check mark
Opname in Lean Freelancers & Partners platform.
Dit geeft je grote zichtbaarheid bij opdrachtgevers.
Check mark
Aanbeveling bij opdrachtgevers
Check mark
Klantencases en waardevolle content delen met onze leden
Check mark
We plaatsen jouw logo en info bij de artikels van een  lean topic in onze kennisbank naar keuze waar jullie diensten en service het meest bij aansluiten

Toetredingsvoorwaarden

Check mark

Beschikken over een ondernemingsnummer

Check mark
Minimum 5 jaar relevante beroepservaring (al dan niet als zelfstandige)
Check mark
Één of meerdere relevante referenties
Check mark
Akkoord met volgende afspraken:
Diensten leveren
Onze leden gedragen zich op een professionele en ethisch verantwoorde wijze en leveren enkel diensten waar ze vakbekwaam in zijn of - indien van toepassing- over de juiste getuigschriften of diploma's beschikken.

Respect voor klanten
De leden hebben op alle vlakken respect voor hun klanten. Ze maken nooit misbruik van hun professionele hoedanigheid als dienstverlener. Zij vermijden enige vormvan discriminatie tegenover anderen.

Gebruik van eigendomsrechten
Toetredende leden hebben het recht om het logo van het Lean Lead Freelance netwerk te gebruiken. Deze rechten verlopen bij het beëindigen van het lidmaatschap. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar en heeft enkel een individueel karakter. Onrechtmatig gebruik van het logo of verwijzing, geeft aanleiding tot gerechtelijke vervolging.

Samenwerking met partners
Lean lead heeft verschillende soorten partners geselecteerd, met als doel een meerwaarde te kunnen bieden voor de leden. Lean Lead kan op geen enkel moment en geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het gedrag van de partners. Klachten van gelijk welke aard dienen aan de partner zelf te worden gericht. Doch is het belangrijk dat wij hiervan ook op de hoogte zijn, teneinde de samenwerking met partners te kunnen blijven evalueren. Klachten of feedback over partners kan je richten naar info@leanlead.be.

Respect voor leden Lean Lead
Alle leden hebben op alle vlakken respect voor elkaar. Zij vermijden enige vorm van discriminatie tegenover anderen. Ze gedragen zich collegiaal ten opzichte van elkaar, geven enkel opbouwende feedback, en waarheidsgetrouwe informatie of advies. Grof taalgebruik, negativiteit of enige andere vorm van respectloos gedrag tegenover andere leden, kan aanleiding geven tot uitsluiting uit de vereniging.

Wijzigingen en aanvullingen
Lean lead behoudt zich het recht om de afspraken regelmatig aan te vullen en te wijzigen waar nodig wordt geacht. Indien leden niet (meer) akkoord gaan met deze afspraken, kunnen zij dit melden aan info@leanlead.be.

Toetredingsformulier

Lidmaatschap

Persoonlijke gegevens

Zakelijke gegevens

Profielgegevens

Max. bestandsgrootte: 1 MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Max. bestandsgrootte: 1 MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Max. bestandsgrootte: 1 MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.

Factuurgegevens

Bevestiging betaalverplichting & persoonsgegevens

Bedankt voor de inschrijving! Nadat we jouw inschrijving hebben verwerkt nemen we contact met je op.
Oeps! Daar is iets mis gegaan. Probeer het nog eens.