LEAN NETWERK

SHARE & EXCHANGE

Ontdek de kracht van Lean en Best Practice:
"Sharing ideas and best practices makes us all stronger"

LEAN NETWERK

SHARE & EXCHANGE

Ontdek de kracht van Lean en Best Practice:
"Sharing ideas and best practices makes us all stronger"

Het Lean Lead Netwerk brengt bedrijven samen in "lerende" netwerken of leergroepenom de nieuwste ontwikkelingen en innovaties in de praktijk te delenen duurzame samenwerkingen  op te starten.

LEAN LEAD NETWERK : inspire, connect & share

Lean-Lead-Icon-White.png

Veel bedrijven zoeken , zelfs na tal van succesvolle lean changes en uitdagingen, naar nieuwe inzichten en ideeën. Dat is ook nodig want snelle en voortdurende veranderingen worden het nieuwe ‘normaal ‘.

Het Lean Lead netwerk helpt jullie daarbij ! In ons experten-netwerk vind je stuk voor stuk lean-believers ! Hun kracht : het delen van elkaars "best practice” in diverse clusters van bedrijven met dezelfde maturiteit en uitdagingen. Wil ook jij een lean productie systeem, technologische innovatie en competente betrokken medewerkers ? Word dan ook een Lean Lead believer in het grootste netwerk van Vlaanderen!

Lean Lead zet ook vol in op de 4de industriële revolutie met innovatie op vlak van technology, Digitalisation, Supply Chain, Lean & QRM Production en Smart People@Work. 

 

KIES EEN VAN ONZE SUCCESVOLLE WERGROEPEN

Het “Lean lead Netwerk” brengt bedrijven samen in "lerende" netwerken of leergroepen 
om de nieuwste ontwikkelingen en innovaties in praktijk te delen en duurzame samenwerking op te starten.

 
 

LEAN @ PRODUCTION

Lean-Lead-Icon-White.png

Lean principes zijn algemeen geldig, ongeacht de business waarin je zit. 


Lean streeft naar een stabiel en flexibel productiesysteem waarbij de eindklant centraal staat en er een maximale toegevoegde waarde is. 


Naast focus op verspilling is er nog meer nood om de kennis en ervaring van je medewerkers te benutten. Ook al wil iedereen bijdragen aan het continu verbeteren, in praktijk blijkt dit vaak moeilijker te realiseren dan de technische kant van Lean.


Het delen van deze kennis en ervaring in het Lean Lead netwerk zal jouw organisatiecultuur sneller transformeren naar een Lean cultuur van continu verbeteren.

 

LEAN @ MAINTENANCE

Lean-Lead-Icon-White.png

Geeft "Maintenance" toegevoegde waarde voor de eindklant? Ja natuurlijk, ook hier gelden de Lean Principes en streven we naar ondersteunde Maintenance processen waarbij de (interne) klant centraal staat.

Zo heeft Lean Maintenance tot doel de stabiliteit en beschikbaarheid van ons productiesysteem te optimaliseren. Dit geeft een andere dimensie aan machine-ontwikkeling, onderhoudsstrategie, spare-part stocks en prioriteitsetting.

Daarom leggen we bij onze Lean lead samenkomsten sterk de focus op maintenance strategie, medewerkersontwikkeling en tools ( DFMA, RCM, TPM en OEE). Deze vormen een noodzakelijke basis voor een performant Lean productiesysteem.

 

TEAM @ WORK

Lean-Lead-Icon-White.png

Elke organisatie heeft heel wat administratieve processen, waaronder aankoop, orderverwerking, facturatie, enz…. Vaak is er een enorm verbeteringspotentieel op vlak van kortere doorlooptijden en lagere kosten. Met Lean Office kom je tegemoet aan de verwachtingen van je externe of interne klant én vul je deze verwachtingen in op de meest efficiënte manier.

Net als in een productieomgeving mag ook lean in een office niet als een project gezien worden. Lean is een filosofie die in de eerste plaats een belangrijke gedragsverandering veronderstelt. “Lean Leadership” is namelijk de voorwaarde voor een cultuur van leren, initiëren en verbeteren. De ontwikkeling van betrokken medewerkers wordt gezien als hét middel om de vooruitgang van de organisatie te waarborgen. 


Samen in het Lean Lead netwerk delen we deze nieuwe manier van werken en denken.

 

LEAN @ LOGISTICS

Lean-Lead-Icon-White.png

De Lean manufacturing succesverhalen hebben de logistieke sector aangezet om deze filosofie eveneens hier toe te passen.

Lean Logistics komt neer op het strategisch optimaliseren van de supply chain om zo de bestanden te minimaliseren met maximale flexibiliteit.

Klanten verwachten namelijk van leveranciers dat ze steeds sneller en betrouwbaarder reageren.

Het Lean Logistics netwerk is er dus voor organisaties die dit potentieel zelf willen ervaren en realiseren. Door van elkaar te leren, kom je gegarandeerd sneller tot succes.

 

LEAN @ FOOD

Lean-Lead-Icon-White.png

De principes van lean manufacturing o.a. verhogen van de efficiëntie, verminderen van afval, verlagen van kosten en verbeteren van controle kennen zeker ook in de voedingsindustrie hun toepassing. 

 

Deze unieke industrie met  zijn specifieke reglementering en kwaliteitssystemen heeft door een beperkte houdbaarheid nood aan een stabiel lean proces . Naast een focus op operations management en nieuwe procesontwikkeling besteedt men ook steeds meer aandacht voor duurzaamheid en milieu.

 

Het delen van deze kennis en best practices in het Lean Lead netwerk zal jouw bedrijf sneller transformeren naar een Lean organisatie met  minder storingen, minder kwaliteitsfouten, verbeterd teamwerk en een hogere winst. 

 

QRM @ PRODUCTION

Lean-Lead-Icon-White.png

De lean filosofie is algemeen geldig, ongeacht de business waar je in zit. Zo zal men in automotive sterk focussen op flow, ritme en verspilling voor de klant. Echter als je een sterk geïndividualiseerde marktvraag kent met individuele wensen en snelle vernieuwing van producten dan vereist dit een “vraag gestuurde” aanpak. 

 

QRM of Quick response manufacturing is een methodiek waarmee je vanuit “make to order” focust op tijd of het reduceren van doorlooptijden. Niet alleen de productie, maar ook het kantoor kan geoptimaliseerd worden met QRM. Het belangrijkste doel is om, ondanks een grote variatie in orders, zeer snel kwaliteit te leveren met een hoge leverbetrouwbaarheid. 

 

Samen in het Lean Lead netwerk delen we deze nieuwe manier van werken en denken.

 

IND4.0 @ WORK

Lean-Lead-Icon-White.png

Lean kenmerkt zich als een ‘people centric’-systeem waarbij men bottom up via vele, kleine stappen verbetert.   Waardecreatie op de shopfloor ontstaat door de combinatie van een mens en een machine. Deze gedachtegang maakt dat men de Lean zienswijze naast klassieke productiemachines ook gewoon kan toepassen op Ind 4.0. 

 

“Je begaat een ‘evil crime’ als je eerst investeert in technologie vooraleer je het proces verbetert" Doelgerichtheid is bij Lean essentieel. Investeren in Ind 4.0 mag dus zeker wanneer het bijdraagt tot het creëren van flow, én wanneer kaizen niet volstaat om het probleem op te lossen. 

 

Samen in het Lean Lead netwerk delen we deze nieuwe manier van werken en denken.

Het Lean Netwerk biedt je een unieke leermogelijkheid. Leer van elkaars inzichten, ervaringen en successen onder begeleiding van onze lean-coach en groei naar de fabriek van de toekomst. Meer nog, deze samenwerking in het Lean Netwerk brengt, door uitwisseling van ervaringen en ideeën, vertrouwen tussen de bedrijven waardoor de deelnemende bedrijven vaak tot lean partners uitgroeien en elkaar versterken. 

 

LEAN LEAD SAMENKOMSTEN : onze aanpak

Lean-Lead-Icon-White.png

Tijdens de kick-off brengen we enkele benchmark sprekers en best practice cases. Vervolgens maken de deelnemers kennis met hun werkgroep van gelijkwaardige lean partners. Jullie bepalen zelf het eigen jaarprogramma op basis van jullie uitdagingen en best practices. Vervolgens kan je tijdens 3 samenkomsten en via netwerking met onze lean-coach en -leden, gerichte kennis, inzichten en ervaringen delen. 
 

Welke extra's biedt ons ervaringsplatform? 

• Nauwere contacten die diepgaande discussies mogelijk maken

• Jullie thema's en specifieke vragen komen uitvoerig aan bod
• We herkennen jouw uitdagingen en samen werken we daaraan
• Ondersteuning van een Lean Lead moderator/expert

OVERTUIGD VAN HET LEAN LEAD NETWERK?